XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

Xuzhou 徐州
Xuzhou 徐州
จีน
Show phone number
Website :Website

เงื่อนใขการให้บริการของ XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

 • อุปกรณ์ใหม่
 • บริการเช่า
 • บริการซ่อม
 • อะไหล่
 • อุปกรณ์เสริม
 • งานขนส่ง
 • ให้คำปรึกษา
 • ประกัน
 • การฝึกอบรม
 • ทำสัญญา

โฆษณาจากผู้ขายในมาสคัส XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   ค้นหาเส้นทางไป XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   กรุณาคลิกเครื่องหมายกลูเกิล เพื่อให้แสดงเส้นทางและแผนที่ใหญ่มากขึ้น
   ส่งข้อความถึง XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   นี่คือหน้าเพจของ XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD ตั้้งอยู่ใน จีน, Jiangsu 江苏, Xuzhou 徐州.

   บริษัทนำเสนอบริการ อาทิเช่น: อุปกรณ์ใหม่, บริการเช่า, บริการซ่อม, อะไหล่, อุปกรณ์เสริม, งานขนส่ง, ให้คำปรึกษา, ประกัน, การฝึกอบรม และ ทำสัญญา.