XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

Xuzhou 徐州
Xuzhou 徐州
จีน
Show phone number
Website :Website

เงื่อนใขการให้บริการของ XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

 • อุปกรณ์ใหม่
 • บริการเช่า
 • บริการซ่อม
 • อะไหล่
 • อุปกรณ์เสริม
 • งานขนส่ง
 • ให้คำปรึกษา
 • ประกัน
 • การฝึกอบรม
 • ทำสัญญา

โฆษณาจากผู้ขายในมาสคัส XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   ค้นหาเส้นทางไป XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   ส่งข้อความถึง XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD

   นี่คือหน้าเพจของ XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP.LTD ตั้้งอยู่ใน จีน, Jiangsu 江苏, Xuzhou 徐州.

   บริษัทนำเสนอบริการ อาทิเช่น: อุปกรณ์ใหม่, บริการเช่า, บริการซ่อม, อะไหล่, อุปกรณ์เสริม, งานขนส่ง, ให้คำปรึกษา, ประกัน, การฝึกอบรม และ ทำสัญญา.