Mascus Security Advise

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยจากมาสคัส

ในทุกธุรกิจก็จะมีอันตรายหรือคนร้ายที่สร้างรายได้หรือขโมยผู้ใช้งานทั่วไปที่รู้ไม่เท่าทัน มาสคัสได้ทำทุกวิถีทางในการต่อต้านการหลอกลวงเพื่อปกป้องผู้ใช้งานและลูกค้าของเรา

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับกลโกง เทคนิค และวีธีการของคนเหล่านั้น รวมถึงเราจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้พิจารณาด้วยเหตุผลพื้นๆ และให้ใช้ความระมัดระวัง

เอกสารนี้จะกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วไปสำหรับการซื้อขายบนมาสคัส

ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อมีการซื้อหรือขนส่งเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมาสคัสกับการตกลงซื้อขาย
หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการหลอกลวง
การช่วยเหลือโดยตรงจากมาสคัส

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อมีการซื้อหรือขนส่งเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

การชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

แม้ว่าท่านจะชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงได้

ตัวอย่างการหลอกลวงฉ้อโกงทั่วไป

สำหรับการชำระค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวนไม่มาก โดยปกติผู้ขายจะสงวนสิทธิ์ให้กับท่านในฐานะผู้ซื้อเครื่องจักรชิ้นนั้นแต่ผู้เดียว และราคาของเครื่องจักรนั้นค่อนข้างต่ำ เพื่อความปลอดภัย (จึงมีการชำระเงินมัดจำ) "ผู้ขาย" จะขอให้ท่านชำระเงินบางส่วนก่อนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งผู้ซื้อให้ความไว้วางใจ ในการยืนยันการชำระเงินโดยวิธีนี้ผู้ซื้อควรจะแจ้งผู้ขายเกี่ยวกับจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อได้ทำการโอนและชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนเข้า หลังจากนั้น "ผู้ขาย" ก็จะถอนเงินโดยใช้บัตรประจำตัวและเอกสารปลอม การฉ้อโกงในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับการชำระด้วยการโอนเงินสด (เช่น มันนี่ แกรม เวสเทิร์นยูเนี่ยน เอสโคร) และการโอนเงินผ่านธนาคาร

ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือยานพาหนะและบัตรประจำตัวของโจรในคราบผู้ขายนั้นปลอมทั้งหมด

และนั่นเป็นเหตุผลที่มาสคัสขอแนะนำดังนี้

ไม่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีธนาคารแก่คนแปลกหน้า แม้การโอนเงินให้ญาติหรือเพื่อน ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันท่านจากการถูกฉ้อโกง

นอกจากนั้น การส่งเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์ (เช่น เอกสารที่ถูกสแกน แล้วส่งทางอีเมล์ หรือโทรสาร เช่นใบรับรองการจดทะเบียน หนังสือเดินทาง และอื่นๆ ) ของผู้ขาย ไม่ควรมีความสมบูรณ์พอสำหรับนำไปใช้อ้างเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในยานพาหนะหรือเครื่องจักรได้

มาสคัสไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงิน หรือการขายใดๆ ของผู้ใช้งานบนมาสคัส มาสคัสไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องจักรว่าใครเป็นผู้ซื้อ และซื้อจากใคร เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดรวมทั้งการต่อรองการซื้อขายนั้นเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น มาสคัสไม่มีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่จะตรวจสอบหรือค้ำประกันเครดิตทางการเงินหรือความน่าเชื่อถือของผู้ขาย หากท่านได้รับข้อมูลหรือเอกสาร แจ้งว่ามาสคัสได้รับประกันเครดิตทางการเงินหรือความน่าเชื่อถือของผู้ขายรายหนึ่งรายใด ขอให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จ ในกรณีดังกล่าวขอให้ท่านโปรดติดต่อมาสคัสทันที

ดังนั้นจึงไม่ควรชำระเงินล่วงหน้าเป็นอันขาด

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

มาสคัสจะขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับธนาคารหรือเครดิตการ์ดเท่านั้น หากท่านมีบัญชีหรือประสงค์จะชำระเงินค่าลงประกาศโฆษณา จะไม่มีการขอข้อมูลหลังจากนั้นอีก ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือทางอื่นใด

ไม่ควรบอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านแก่คนแปลกหน้าเป็นอันขาด

ระมัดระวังเกี่ยวกับเช็ค

ผู้ขายก็อาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงได้

บางครั้งผู้ขายก็อาจถูกหลอกเมื่อรับชำระด้วยเช็คที่ไม่มีหลักประกัน ดังนั้นจึงไม่ควรรับการชำระด้วยเช็คเป็นอันขาด

หากมีคนส่งเช็ค (ส่วนมากจากต่างประเทศ) มาให้ท่านซึ่งเป็นผู้ขาย และจำนวนเงินหน้าเช็คสูงกว่าราคาขายที่ตกลงกัน ท่านสามารถคาดการณ์ได้ว่าเป็นการพยายามฉ้อโกง เป้าหมายของการฉ้อโกงก็คือ เมื่อมีการชำระเงินสูงกว่าข้อตกลง ท่านก็จะต้องจ่ายคืนเงินเท่ากับส่วนต่างที่เกินไปที่บัญชีธนาคารของผู้ซื้อ หลังจากนั้นท่านก็จะพบว่าเช็คของท่านเป็นเช็คที่ถูกขโมยมาหรือเป็นเช็คปลอม

โดยปกติแล้วจะไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของเช็คในขั้นตอนการตรวจสอบครั้งแรก และในภายหลังตรวจพบว่าเช็คนั้นเป็นเช็คปลอมหรือเป็นเช็คที่ถูกขโมยมา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ขายมากที่สุดในกรณีดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่เงินส่วนต่างจากราคาซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดจากการที่ได้ทำการขายและส่งมอบเครื่องจักรหรือยานพาหนะนั้นไปแล้ว

อีเมล์ลวง อีเมล์ปลอม และ อีเมล์ที่ "น่าสงสัย" - หรือที่เรียกกันว่า "ฟิชชิ่ง"

มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่สามารถสร้างที่อยู่อีเมล์ลวงหรืออีเมล์ปลอม

เมื่อผู้ใช้งานค้นหาเครื่องจักรหรือยานพาหนะบนมาสคัส มาสคัสจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือความลับใดๆ (เช่น หมายเลขเครดิตการ์ด ) รวมทั้งอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร พนักงานของมาสคัสจะไม่ขอข้อมูลความลับของท่านไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม หากท่านได้รับการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านจากมาสคัส ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ธนาคาร เครดิตการ์ด หรือข้อมูลความลับอื่นๆ ให้ท่านพิจารณาได้เลยว่าเป็นการพยายามฉ้อโกง กรุณาติดต่อเราที่หมายโทรศัพท์ที่เป็นทางการ หรือติดต่อขอข้อมูลจาก mascus.co.th อย่าขอรับการยืนยันโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ปรากฏในอีเมล์ โทรศัพท์ หรือในโทรสารที่ส่งมายังท่านดังกล่าวเป็นอันขาด

อย่ามอบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ยานพาหนะหรือเครื่องจักรแก่คนแปลกหน้าเป็นอันขาด เพราะข้อมูลอาจจะถูกนำไปใช้ในการปลอมแปลงเอกสารได้

การบริการบัญชีเอสโครว์ แอ็คเคานท์ (Escrow Service หรือ Treuhand service or accounts)

ที่มาสคัสไม่มีบริการบัญชีเอสโครว์ ในการชำระเงิน ที่ไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังไม่มีดีลเลอร์หรือผู้จำหน่ายรายใดได้รับการรับรองโดยผ่านการอนุมัติหรือตรวจสอบโดยมาสคัส (ที่เรียกว่า "Seal Members" หรืออื่นๆ) มาสคัสจะไม่ให้การรับรองหรือแนะนำผู้ขายหรือดีลเลอร์ในการโอนเงินสด มาสคัสไม่รับประกันหรือประกันความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงเมื่อมีการซื้อหรือขาย

กลับไปด้านบน>>

ข้อแนะนำทั่วไปเมื่อมีการขนส่งเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

การไปพบผู้จำหน่าย

หากท่านไปพบผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์ที่ท่านไม่รู้จักมาก่อน พึงใช้ความระมัดระวัง

ไม่ควรพกเงินสดหรือเช็ค (ตามจำนวนเงินที่ตกลงขาย) ไปยังสถานที่ที่นัดหมายกับผู้จำหน่ายเป็นอันขาดโดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่ห่างไกลปราศจากผู้คน หากสถานที่นั้นเสี่ยงต่ออันตราย ท่านควรเปลี่ยนที่นัดหมายที่มีความปลอดภัยมากกว่า

หากผู้จำหน่ายไม่ใช่เจ้าของเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

หากผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นคนเดียวกับเจ้าของยานพาหนะซึ่งชื่อปรากฏบนใบรับรองการจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของ ให้ท่านขอใบมอบอำนาจจากเจ้าของ ซึ่งยานพาหนะ/เครื่องจักรนั้น รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิ์อาจถูกขโมยไป และเจ้าของทราบว่ายานพาหนะ/เครื่องจักรของเขาถูกประกาศขาย

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของยานพาหนะ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ท่านกำลังซื้อ

ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง (ID Number) ของยานพาหนะก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อ หมายเลขเครื่องของเครื่องจักร/ยานพาหนะจะต้องตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุในสัญญา เลขที่ลำดับของเครื่องจักร (Serial Number) จะปรากฏบนแผ่นหรือตีประทับบนเชสซี ให้ท่านตรวจสอบจนมั่นใจว่าหมายเลขตรงกับที่ระบุในเอกสาร ท่านสามารถตรวจสอบกับผู้ผลิตหากมีข้อสงสัย ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะซื้อยานพาหนะที่ตรงกับที่ระบุในสัญญาแต่เป็นยานพาหนะที่ถูกขโมยมาขาย

เครื่องวัดความเร็วแบบดิจิตอล

จำนวนเลขไมล์/กิโลเมตรอาจแตกต่างจากความเป็นจริง เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น หากท่านสงสัยท่านควรจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการปรับเลขไมล์ลงหรือไม่

การขับทดสอบ

หากท่านเป็นผู้ขายท่านควรจะนั่งไปกับผู้ซื้อในระหว่างการขับทดสอบเสมอ มิฉะนั้นผู้ซื้ออาจจะขโมยยานพาหนะของท่านได้ แม้ว่าผู้ซื้อจะได้มอบหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวไว้กับท่านเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัย แต่เอกสารเหล่านั้นอาจถูกขโมยมาหรือเป็นเอกสารปลอมก็ได้

เอกสารต่างๆ ในขณะที่มีการขับทดสอบ

ในระหว่างขบวนการตรวจสอบ ท่านในฐานะผู้ขายควรมีเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันต่อลูกค้าของท่าน แต่อย่านำเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารรับรองการจดทะเบียนยานพาหนะ) ไปด้วยในระหว่างการทดลองขับกับ "ผู้ซื้อ" เป็นอันขาด แต่ควรเก็บเอกสารนี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ระมัดระวังตรวจสอบอักษรที่มีขนาดเล็กในสัญญาซื้อ

กรุณาระมัดระวังตรวจสอบอักษรที่มีขนาดเล็กๆ ในสัญญาซื้อ ควรหลีกเลี่ยงการระบุราคาประเมินที่ต้องการการตรวจสอบ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ระบุในสัญญาซื้อ

ควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่มีราคาแพง (เช่นวิทยุ เครื่องเล่นซีดี ลำโพง) ได้ถูกระบุในสัญญาซื้อ โดยเฉพาะหากมีการส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดอย่างมีนัย

ให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารรับประกันการขนส่งหรือโอนย้าย

"ผู้ขาย" อาจติดต่อผู้ซื้อหลังจากมีการตกลงซื้อขายด้วยวาจาแล้วเพื่อยืนยันการส่งสินค้า ผู้ขายอาจยืนยันด้วยการส่งโทรสาร สแกนเอกสารแล้วส่งอีเมล์หรือส่งใบยืนยันว่าได้มีการส่งสินค้าให้แล้ว โดยมีใบยืนยัน/รับประกันจากบริษัทที่ทำการขนส่ง (เช่น DHL เป็นต้น) ผู้ขายอาจขอให้ผู้ซื้อโอนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนไปให้ แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า เพราะเครื่องจักรและเอกสารเกี่ยวกับเครื่องจักรรวมทั้งเอกสารรับรองการขนส่งเป็นของปลอมทั้งหมด ควรไปดูและตรวจเช็คเครื่องจักรด้วยตัวท่านเองเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเครื่องจักรดังกล่าวอยู่จริง ทำการสั่งซื้อบริการขนส่งกับบริษัทที่ท่านเชื่อถือด้วยตัวท่านเอง และขอใบรับประกันการขนส่งจากบริษัทที่ทำการขนส่ง และเมื่อสินค้ามาถึงท่านควรตรวจสอบด้วยตัวท่านเอง ว่าสินค้านั้นตรงกับที่ท่านสั่งซื้อหรือไม่

กลับไปด้านบน>>

การหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ

การหลอกลวงโดยการโทรศัพท์

"ผู้ซื้อ" เป้าหมาย ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศโฆษณาของท่าน และแจ้งให้ท่านโทรกลับ และหมายเลขที่ให้โทรกลับนั้นเป็นหมายเลขที่มี "ค่าบริการเพิ่ม" เมื่อท่านโทรกลับไปยังหมายเลขดังกล่าว ท่านจะถูกพักสายให้รอ โดยที่ท่านไม่ได้เฉลียวใจ และท่านก็จะต้องชำระค่าโทรศัพท์จำนวนมากโดยที่ไม่ได้อะไร ดังนั้นไม่ควรโทรกลับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 0190, 0900, 0137, 0138 , 0900 หรือหมายเลขในลักษณะเดียวกัน

การหลอกว่าจะลงประกาศโฆษณาสินค้าในรายการสินค้าเพื่อส่งออก

ในกรณีนี้ "ผู้ซื้อ" มุ่งหวังไม่ได้ต้องการซื้อยานพาหนะของท่าน แต่ต้องการลงยานพาหนะดังกล่าวในรายการสินค้าเพื่อการส่งออกในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งท่านไม่เคยได้รับสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเลย แต่ว่าท่านได้ชำระเงินค่าบริการดังกล่าวแล้ว และบ่อยครั้งที่ผู้ขายชำระเงินโดยไม่เคยตรวจสอบ และแม้ว่าไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะชำระเงิน

หมายเหตุเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมาสคัสกับการตกลงซื้อขาย

  • • มาสคัสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงซื้อขาย การประชุมหรือการจัดการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • • มาสคัสไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและดีลเลอร์หรือผู้ขาย
  • • มาสคัสไม่ได้จำหน่าย หรือซื้อ อุปกรณ์มือสอง
  • • มาสคัสไม่ได้แนะนำบริษัท ดีลเลอร์ ผู้ขาย อุปกรณ์มือสอง
  • • มาสคัสไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของลูกค้า ผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์มือสองที่ปรากฏบนมาสคัส

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน .

 หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการหลอกลวง

มีกลอุบาย วิธีและขั้นตอนการหลอกลวงจำนวนมากที่อาชญากรใช้หลอกผู้ขายหรือผู้ซื้อที่บริสุทธิ์ เพื่อรีดไถและกรรโชกเงิน ในทุกๆ วันก็จะมีวิธีการใหม่ๆ เกิดขึ้น มาสคัสไม่สามารถบอกวิธีการทั้งหมดได้

แต่ว่าแน่นอนเราจะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยนี้ มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้งานมาสคัส ให้ระมัดระวังในการซื้อหรือขายอุปกรณ์มือสอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเตือนผู้ใช้งานให้ระมัดระวังโดยใช้สามัญสำนึก ถึงการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นได้

 การช่วยเหลือโดยตรงจากมาสคัส

หากท่านสงสัยว่าประกาศโฆษณาใดอาจเป็นการหลอกลวง หรือไม่แน่ใจในข้อเสนอที่ท่านได้รับ โปรดจดหมายเลขประกาศโฆษณานั้นแล้วติดต่อเราตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

Tim Scholte
CEO

+31 (0) 651823389
tim.scholte@mascus.nl

Mascus International BV
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Netherlands
Registration Number: 57776806