ลิงค์ถึงเรา

หากคุณต้องการลิงค์ถึงมาสคัส จากเว๊บไซต์ของคุณ, กรุณาใช้รหัสด้านล่าง:
(หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้โลโก้ของเรา กรุณาโหลดรูปภาพลงบนเว๊บไซต์ของคุณ)

ข้อความ & และรูปภาพ

<p><a href="http://www.mascus.co.th/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" width="230" height="32" border="0" align="left">มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ</a><br />เว๊บไซต์ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ สำหรับซื้อ และขายเครื่องจักรมือสองและยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเครื่องจักรงานก่อสร้าง, เครื่องจักรงานเกษตรกรรม. เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ, เครื่องจักรงานอเนกประสงค์ และเครื่องจักรงานป่าไม้ </p>

รหัสด้านบนมีลักษณะแบบนี้:

มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ
เว๊บไซต์ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ สำหรับซื้อ และขายเครื่องจักรมือสองและยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเครื่องจักรงานก่อสร้าง, เครื่องจักรงานเกษตรกรรม. เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ, เครื่องจักรงานอเนกประสงค์ และเครื่องจักรงานป่าไม้


ข้อความเท่านั้น

<p><a href="http://www.mascus.co.th/">มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ</a><br />เว๊บไซต์ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ สำหรับซื้อ และขายเครื่องจักรมือสองและยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเครื่องจักรงานก่อสร้าง, เครื่องจักรงานเกษตรกรรม. เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ, เครื่องจักรงานอเนกประสงค์ และเครื่องจักรงานป่าไม้ </p>

รหัสด้านบนมีลักษณะแบบนี้:

มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ
เว๊บไซต์ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ สำหรับซื้อ และขายเครื่องจักรมือสองและยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดเครื่องจักรงานก่อสร้าง, เครื่องจักรงานเกษตรกรรม. เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ, เครื่องจักรงานอเนกประสงค์ และเครื่องจักรงานป่าไม้


รูปภาพเท่านั้น

<p><a href="http://www.mascus.co.th/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" alt="มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ" width="230" height="32" border="0"></p>

รหัสด้านบนมีลักษณะแบบนี้:

มาสคัส: เครื่องจักรมือสอง, อุปกรณ์ & ยานพาหนะ
ต้องการดาวโหลดรูปภาพด้านบน, กรุณาคลิ๊กขวา ที่นี่ และเลือก บันทึกเป็น