บริการรายงานของมาสคัส

บริการรายงานของมาสคัสไม่ได้เป็นเพียงการรายงานข้อมูล แต่จะให้มุมมองที่หลากหลาย เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์เรียงตามลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของประกาศโฆษณา สินค้า และข้อมูลบริษัทของท่านบนมาสัส หรือ มาสคัส พลัส โซลูชั่น (Mascus PLUS Solution).
ข้อมูลได้แสดงไว้ในกราฟและตาราง ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตัวเลขเหล่านี้ง่ายขึ้น

จากข้อมูลทั้งหมด ท่านจะเห็น
  • จำนวนการลงประกาศโฆษณา
  • จำนวนการขอให้ติดต่อกลับ
  • จำนวนประกาศโฆษณาเฉลี่ย
  • อายุเฉลี่ยของเครื่องจักรและยานพาหนะของท่าน
  • ระยะเวลาเฉลี่ยการลงประกาศโฆษณาของท่านบนมาสคัส
  • จำนวนประกาศโฆษณาทั้งหมด (ที่มีรูปภาพและไม่มีรูปภาพ)
  • ประกาศโฆษณาที่ยังค้างชำระ
  • ข้อมูลพนักงานขาย
  • ราคาขายรวมของสินค้าทั้งหมดของท่าน
  • ขายแล้ว /โฆษณาถูกลบ

คุณลักษณะที่ดีอื่นๆ
แยกตามสถานที่ตั้ง -จากข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างบน ท่านจะเห็นข้อมูลใน 5 ประเทศแรก
หากท่านเป็นลูกค้าใน Mascus Locator ท่านจะสามารถเห็นจำนวนผู้เข้าชม
ท่านสามารถเลือกแสดงสินค้าทุกประเภทหรือเจาะจงสินค้าดังกล่าวข้างต้น
ท่านจะทราบว่าประกาศโฆษณาชิ้นใหนของท่านมีคนเข้าชมมากที่สุด และชิ้นใหนมีคนเข้าชมน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ท่านปรับปรุงโฆษณาของท่านได้
ท่านสามารถกลับไปเดือนที่บันทึกก่อนหน้านี้ และแสดงตัวเลขที่กล่าวถึงข้างบน
ท่านสามารถดูสถิติย้อนหลังสำหรับ 5 ประเทศแรกที่เลือก
หากบริษัทของท่านมีบริษัทย่อย สาขา หรือร้านค้าย่อย ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับมาสคัส ท่านสามารถดูและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ของพวกเขาได้ เช่นเรียงตามมูลค่าสินค้า โฆษณาสินค้าที่ขายแล้ว
ท่านสามารถส่งข้อมูลทางสถิติทั่วไปตามรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel และสามารถบันทึกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้
หากท่านมีมาสคัส พลัส โซลูชั่น (Mascus PLUS solution) ท่านจะสามารถดูข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหมู่ตามต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อบริการรายงานของมาสคัส

ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรายงาน โดยติดต่อ เจ้าหน้าที่มาสคัสในประเทศของท่าน.

หากท่านต้องการสั่งซื้อบริการรายงานเดี๋ยวนี้ กรุณาคลิกบนแถบ สั่งซื้อ หรือ order

สั่งซื้อ

บริการรายงานของมาสคัส

สั่งซื้อ

บริการรายงานของมาสคัส

คลิกเพี่อดูภาพขยาย

คลิกเพี่อดูภาพขยาย