ค้นหาอุปกรณ์มือสอง

ปิด » รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศหาสินค้า
  จำนวนโฆษณา 264

  เวอร์เมียร์ เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน มือสอง จาก อเมริกา

  นี่คือรายการสินค้าจากหมวดสินค้า เวอร์เมียร์ เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน มาจาก อเมริกา.ท่านสามารถค้าหา เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน Vermeer มือสอง จากราคา ปีที่ผลิตหรือรุ่น โดยใช้ลูกศรด้านซ้ายมือเพื่อทำการค้นหา หรือค้นหา เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน เวอร์เมียร์ จากประเทศอื่นๆ
  เราขอแนะนำให้ท่านไปที่

  อ่านเพิ่มเติม ปิด
  โฆษณาและหน้า
  • Vermeer D20x22 Series II, 2013, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D20x22 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2013 2,060 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   2,483,305 THB บาท
  • Vermeer D9x13 Series II, 2013, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D9x13 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2013 1,963 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   1,519,391 THB บาท
  • Vermeer D36x50 Series II, 2007, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D36x50 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2007 5,049 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   2,515,980 THB บาท
  • Vermeer D24x40 Series II, 2005, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D24x40 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2005 2,400 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   1,976,842 THB บาท
  • Vermeer D36x50 Series II, 2013, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D36x50 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2013 2,380 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   6,665,715 THB บาท
  • Vermeer D33x44, 2000, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D33x44

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2000 7,331 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   604,489 THB บาท
  • Vermeer D16x20 Series II, 2008, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D16x20 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2008 2,156 ชั่วโมง
   อเมริกา
   7d

   1,584,741 THB บาท
  • Vermeer D20x22 Series II, 2008, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D20x22 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2008 1,667 ชั่วโมง
   อเมริกา

   3,120,469 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D50X100A, 1999, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D50X100A

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   1999 3,454 ชั่วโมง
   อเมริกา, Source HDD

   2,254,580 THB บาท
  • Vermeer D24x40 Series II, 2014, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D24x40 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2014 1,798 ชั่วโมง
   อเมริกา

   3,855,658 THB บาท
  • Vermeer D80x120, 2001, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D80x120

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2001 3,615 ชั่วโมง
   อเมริกา

   3,496,233 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D60x90, 2014, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D60x90

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2014 2,330 ชั่วโมง
   อเมริกา, North Port, Florida

   8,789,594 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II, 2014, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D36X50 SERIES II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2014 1,411 ชั่วโมง
   อเมริกา, North Port, Florida

   7,613,292 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D60x90, 2014, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D60x90

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2014 2,330 ชั่วโมง
   อเมริกา, North Port, Florida

   9,998,572 THB บาท
  • Vermeer D9x13 S3, 2016, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D9x13 S3

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2016 378 ชั่วโมง
   อเมริกา

   1,780,791 THB บาท
  • Vermeer D100x120 Series II, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D100x120 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   อเมริกา

   408,438 THB บาท
  • Vermeer D9x13 S3, 2014, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D9x13 S3

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2014 1,312 ชั่วโมง
   อเมริกา

   1,976,842 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D330X500, 2013, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D330X500

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2013 1,962 ชั่วโมง
   อเมริกา, North Port, Florida

   23,852,802 THB บาท
  • Vermeer NAVIGATOR D20X22 SERIES II, 2012, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer NAVIGATOR D20X22 SERIES II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2012 3,775 ชั่วโมง
   อเมริกา, Jackson, Tennessee

   1,617,416 THB บาท
  • Vermeer D36x50 Series II, 2009, เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน

   Vermeer D36x50 Series II

   เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน
   2009 4,000 ชั่วโมง
   อเมริกา

   5,638,309 THB บาท